Vrácení a reklamace

Informace k uplatnění reklamace

Zakoupení zboží jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nesprávným užíváním zboží (tj. užíváním k jinému účelu, než je výrobek určen, vystavením zboží nadměrnému zatížení a namáhání) či úmyslným poškozením nebo práva z vad, o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení kupní ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení zboží.

Záruční lhůta je 24 měsíců od zakoupení zboží a jeho následného převzetí. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

 

PRAKTICKÉ POKYNY:

Pokud se na zboží, zakoupeném v našem e-shopu, vyskytla vada, neváhejte nás nejprve kontaktovat e-mailem či telefonicky. Rádi s Vámi probereme veškeré možné varianty jejího vyřízení a poradíme s dalším postupem.

 1. Zboží zakoupené v našem e-shopu, u kterého se projevila vada, můžete reklamovat, a to zasláním nejlépe na adresu DEXTRUM Fulfillment, Kirilovova 181, 739 21 Paskov, Česká republika.
 2. Zboží nám doručte kompletní, včetně všech jeho součástí (tj. včetně všech přídavných popruhů, přívěsku aj.).
 3. K reklamovanému zboží nebo do emailu info@levande.cz přiložte vyplněný a podepsaný tento „Formulář pro uplatnění reklamace s podrobným popisem vady zboží, preferovaným způsobem vyřízení reklamace, Vašimi kontaktními údaji a přiložte kopii dokladu o zakoupení zboží.
 4. Věnujte prosím pozornost zejména správnému uvedení bankovního účtu, na který Vám budeme vracet peníze v případě, kdy bude reklamace vyřízena formou slevy z kupní ceny či vrácením plné kupní ceny.
 5. Zásilka s reklamovaným zbožím musí být zabalena odpovídajícím způsobem pro přepravu. Nepřebíráme odpovědnost za škody způsobené přepravou zboží v nevhodném obalu nebo vlivem chybné manipulace se zbožím.
 6. Projeví-li se vada na zboží v průběhu 1 roku od jeho převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí (viz ust. § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění). V takovém případě nám zboží doručte výše zmíněným způsobem a my zajistíme bezodkladnou výměnu zboží za bezvadné či vrácení kupní ceny.
 7. Lhůta k vyřízení reklamace je nejdéle 30 dní a začíná běžet dnem převzetí zboží prodávajícím. Reklamační řízení se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Informace k odstoupení od kupní smlouvy:

 1. Zboží zakoupené v našem e-shopu můžete bez problémů vrátit, a to zasláním nejlépe na adresu: DEXTRUM Fulfillment, Kirilovova 181, 739 21 Paskov, Česká republika, ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy jste obdrželi zásilku se zbožím.
 2. Zboží nám zašlete nepoškozené, neopotřebené, kompletní, včetně všech jeho součástí (tj. včetně všech přídavných popruhů, přívěsku, visačky, dust bagu, pokud byl součástí zásilky aj.). Pokud jste k nákupu obdrželi dárek, přiložte jej rovněž ke zboží, které vracíte.
 3. Ke zboží, které vracíte, nebo do emailu info@levande.cz přiložte vyplněný a podepsaný tento „Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy“ a přiložte kopii dokladu o zakoupení zboží.
 4. Věnujte, prosím, pozornost zejména správnému uvedení bankovního účtu, na který Vám budeme vracet peníze za vrácené zboží.